Αριστοτέλης: Η ελάχιστη αρχική απόκλιση από την αλήθεια πολλαπλασιάζεται στη συνέχεια χιλιάδες φορές ---- Κικέρωνας: Ο χρόνος είναι ο κήρυκας της αλήθειας ---- Πίνδαρος: Ν’ ακονίζεις τα λόγια σου στο ακόνι της αλήθειας ---- Σοφοκλής: Το ψεύδος ουδέποτε ζει να γεράσει ---- Πυθαγόρας: Το να αποσιωπάς την αλήθεια είναι σα να θάβεις το χρυσάφι ---- Χίλων: Κάμε κτήμα σου την αλήθεια

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Αγαπητέ εν Ευρώ αδερφέ


Αδερφέ καλημέρα,

χτες το απόγευμα, μέχρι που πήγαν για ύπνο το βράδυ, καθόμουνα με τα κουτσουβελάκια και μιλάγαμε για την 28η Οκτωβρίου. Ο μεγάλος μου, που τα ήξερε καλά, πούλαγε μούρη στη μικρή μου, η μικρή κρεμόταν από τα χείλη του κι όπου κόλλαγε το σύστημα έλεγα κι εγώ τα δικά μου. Κάποια στιγμή το σύστημα κόλλησε στη λέξη "τελεσίγραφο", τους την εξήγησα και μια και είναι και παιδιά της τεχνολογικής εποχής, πρότεινα να γκουγκλάρουμε μπας και βρούμε ακριβώς το περιεχόμενό του.
Το βρήκαμε, το διαβάσαμε, διάβασε και λίγο η μικρή μου που κάνει τα πρώτα της βήματα στην ανάγνωση, δεν κατάλαβαν σχεδόν τίποτα, τους το εξήγησα σε απλά ελληνικά. Όταν τους το εξηγούσα, αδερφέ, δάκρυσα. Ανησύχησαν τα κουτσουβελάκια. Τίποτε δεν είναι τους είπα, να θυμήθηκα τον παππού σας που τα έζησε αυτά κι έμεινε 7 χρόνια να υπηρετεί γι' αυτό το "Νυν υπέρ πάντων ο αγών". Ο μεγάλος μου με ρώτησε αν και στα Ίμια, που ξέρει πια ότι ήμουνα κι εγώ εκεί, ήταν το ίδιο. Καμία σχέση του είπα. Εκείνο έγινε για να πούμε "Ευχαριστώ την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη βοήθεια και τη συμπαράστασή της". Δεν κατάλαβε πολλά, είμαι σίγουρος, αδερφέ.
Τέλος πάντων, τελειώσαμε με τις ιστορίες κάτσαμε να φάμε τα κουλούρια μας Θεσσαλονίκης με φετούλα Καλαβρύτων βαρελίσια (τεν γιούρος αδερφέ το κιλό στο σούπερ μάρκετ), είδαμε και λίγο Λάρα Κρόφτ (φιμέιλ Ιντιάνα Τζόουνς στο πιο μπρουτάλ), που είχε στην τηλεόραση και πέσαμε για ύπνο.

Μάλλον μέσα στον ύπνο μου πρέπει να έφαγα μια φλασιά και σηκώθηκα κατά τις τέσσερις (φορ ζίροου ζίροου, αδερφέ) τα χαράματα εκνευρισμένος. Ξαναγκουγκλάρισα να βρω το κείμενο του τελεσιγράφου, απόσπασμα του οποίου σου παραθέτω:
Όθεν, η Ιταλική Κυβέρνησις κατέληξεν εις την απόφασιν να ζητήση από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν -ως εγγύησιν δια την ουδετερότητα της Ελλάδος και ως εγγύησιν δια την ασφάλειαν της Ιταλίας- το δικαίωμα να καταλάβη δια των ενόπλων αυτής δυνάμεων, δια την διάρκειαν της σημερινής προς την Αγγλίαν ρήξεως, ωρισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους. Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως μη εναντιωθή εις την κατάληψιν ταύτην και όπως μη παρεμποδίση την ελευθέραν διέλευσιν των στρατευμάτων των προοριζομένων να την πραγματοποιήσωσι. Τα στρατεύματα ταύτα δεν παρουσιάζονται ως εχθροί του ελληνικού λαού και η Ιταλική Κυβέρνησις δεν προτίθεται ποσώς, δια της προσωρινής κατοχής στρατηγικών τινών σημείων, επιβαλλομένης υπό της ανάγκης των περιστάσεων και εχούσης καθαρώς αμυντικόν χαρακτήρα, να θίξη οπωσδήποτε την κυριαρχίαν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.
Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως δώση αυθωρεί εις τας στρατιωτικάς αρχάς τας αναγκαίας διαταγάς ίνα η κατοχή αυτή δυνηθή να πραγματοποιηθή κατά ειρηνικόν τρόπον. Εάν τα ιταλικά στρατεύματα ήθελον συναντήση αντίστασιν, η αντίστασις αυτή θα καμφθή δια των όπλων και η Ελληνική Κυβέρνησις θα έφερε τας ευθύνας, αι οποίαι ήθελον προκύψη εκ τούτου.
Αθήναι τη 28η Οκτωβρίου 1940/ΧΙΧ

Α, να σε ενημερώσω ότι οι υπογραμμίσεις είναι δικές μου. Λοιπόν, αδερφέ, μια και αμφιβάλλω ότι γνωρίζεις κάτι σχετικά, αυτό το έδωκε ένας ιταλός φασίστας σ' έναν έλληνα φασίστα. Η απάντηση του δικού μας του φασίστα ήταν προφορική, άρα δεν τη βρήκα γραπτή γκουγκλάροντας, βρήκα όμως τι γύρισε και είπε στους συμπατριώτες του -φασίστες και μη- και στο παραθέτω (οι υπογραμμίσεις πάλι δικές μου):
Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία, μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους, κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν, και μου ανεκοίνωσεν ότι, προς κατάληψιν αυτών, η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος. Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα. τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς μας παραδόσεις.
Νυν υπέρ πάντων ο αγών.

Δεν ξέρω, ρε αδερφέ, αλλά το κειμενάκι του ιταλού φασίστα μοιάζει πολύ με τα μνημόνια και τη δανειακή σύμβαση.
Η φλασιά μου της 4ης πρωινής της σήμερον, λοιπόν, έγκειται στην απάντηση του δικού μας του φασίστα, του έλληνα. Μα είναι δυνατόν, ρε αδερφέ, φασίστας, ομογάλακτος του φασίστα που συνέταξε το πρώτο κείμενο, να "απαντάει" μ' αυτό τον τρόπο; Και σαν μην έφτανε κι αυτό, τρώω και τη συμπληρωματική φλασιά, αυτό που απάντησε ο στρατόκαυλος ο Λεωνίδας στον παπάρα τον Πέρση.
Άλλες εποχές θα με πεις αδερφέ, στρατόκαυλοι και φασίστες ήταν αυτοί. Εμείς διακρινόμαστε για τον πολιτικό πολιτισμό μας, είμεθα ειρηνισταί και στοχεύομεν στην ευτυχία μέσω της ανάπτυξης. Έχεις δίκιο, αδερφέ. Αλλά, αδερφέ, αυτό που δεν αλλάζει είναι η σειρά: δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Ανεξαρτησία, Ακεραιότητα, Τιμή. 

Κοίτα τώρα να δεις τι γίνεται...
Χρόνια τώρα ακούω για χρέη. Χρέη από δω, χρέη από κει, χρεή φανερά, χρέη κρυφά, κάτι ανταλλαγές ομολόγων από δω, κάτι ανταλλαγές από κει, κάτι σαπάκια τραπεζικά προϊόντα, κάτι το 'να, κάτι τ' άλλο. Τα τελευταία χρόνια βέβαια, που προχωρήσαμε τεχνολογικά και γκουγκλάρουμε πιο συχνά απ' ότι αναπνέουμε, αποκτήσαμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώνουμε με κάθε τρόπο κι από πολλές πηγές αν αυτό που ακούμε είναι αλήθεια ή ψέματα. Αποκτήσαμε τη δυνατότητα να διαβάζουμε και να μαθαίνουμε όλες τις απόψεις που υπάρχουν, να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και τους πίνακες και ν' αναγνώσκουμε αυτούς με τον δικό μας τρόπο κι όχι αυτόν που μας τους διαβάζανε πιο παλιά.
Στις αναζητήσεις μου λοιπόν αυτές, αδερφέ, ανακάλυψα ότι τα χρέη που είχαμε και έχουμε δεν είναι απόλυτα νόμιμα, ήτοι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου υπάρχουν πανωτόκια μέσω των αναχρηματοδοτήσεων των χρεών που επιλέξανε οι κατά καιρούς σωτήρες/φωστήρες και ακοίμητοι φρουροί της τιμής της πατρίδας μας να κάνουν, χωρίς φυσικά να μου το έχουν πει πριν τους ψηφίσω. Στα μουλωχτά σα τις νυφίτσες.
Ανακάλυψα επίσης, αδερφέ, ότι δεν χρωστάμε μόνον εμείς στους τοκογλύφους, αλλά μας χρωστάνε και οι τοκογλύφοι.
Έτι περαιτέρω, αδερφέ, ανακάλυψα ότι εξαιρετικά πολλά από τα χρήματα που δανειστήκαμε φαγώθηκαν μέσω πολιτικών επιλογών και αποφάσεων από φυσικά πρόσωπα, τα οποία, αδερφέ, με είχες πει ότι ήξερες ποια είναι και θα τους κόψεις την έδρα (τη φυσική, όχι την πολιτική).
Συνεχίζοντας, στον θαυμαστό σου κόσμο της πολιτικής και της τεχνολογίας, αδερφέ, ανακάλυψα ότι όλοι σας ξέρατε παραπάνω απ' όσα με λέγατε. Ο καθένας σας επέλεξε ως άτομο και ιστορία οικογενειακή και πολιτική πώς θα χειριστεί αυτή τη γνώση του. Εσένα αδερφέ, σε κάρφωσε ο γάλλος ο γερομπαμπαλής. Οι άλλοι καρφώνονται αναμεταξύ τους
Ακόμα ανακάλυψα ότι ενώ μερικά αδέρφια μας, αδερφέ, με λέγανε για το περιεχόμενο του μνημονίου, ποτέ δεν με είπανε ότι μαζί μ' αυτό υπήρχε και μια δανειακή σύμβαση, η οποία καθόλου δεν απέχει από το κείμενο του πρώτου φασίστα.

Κατανοώ, αδερφέ, ότι προφυλάσσεις την τιμή της πατρίδας, στίβοντας κάθε λεμόνι που βρίσκεις μπροστά σου, αλλά ρε αδερφέ πώς το βλέπεις; Το λεμόνι θα το σεβαστείς καμιά φορά; Κάθε φορά που στίβεις ένα λεμόνι, σπας και τα κουκούτσια του, το σπόρο για το αύριο...
Κατανοώ επίσης, αδερφέ, ότι η τιμή της πατρίδας είναι ανώτερη από την τιμή και την αξιοπρέπεια των πατριωτών, αλλά ρε αδερφέ δεν υπάρχει τιμή στην πατρίδα όταν οι πατριώτες της είναι αναξιοπρεπείς και ατιμασμένοι.
Κατανοώ ακόμα, αδερφέ, ότι εσύ για το σπιτικό σου θα επέλεγες, να ξεχρέωνες τον τοκογλύφο σου κι ας αυτοκτονούσες επεδή δεν έχεις να θρέψεις τα παιδιά σου, αλλά στο ένα εντεκάκις εκατομμυριοστό που, εξ΄ αδιαιρέτου, σου ανήκει από το σπιτικό που λέγεται πατρίδα, δεν μπορείς να το επιλέξεις κι αν το επιλέξεις είσαι ενάντια στο Σύνταγμα της πατρίδας μας. Το Σύνταγμα της πατρίδας μας, αδερφέ, λέει ότι "Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι ο κυρίαρχος λαός" και ότι "Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα". Στην περίπτωσή μας, αδερφέ, ο κυρίαρχος λαός, το θεμέλιο του πολιτεύματος, στενάζει και του το λες κι εσύ, ανθίσταται στις επιλογές σου και του απαντάς ότι δεν είναι προοδευτικός, αντιδρά και τον πλακώνεις με ό,τι μέσο έχεις ένοπλο ή μη, λιμοκτονεί και του λες υπομονή. Αλήθεια ρε αδερφέ, για κάτι πατεράδες που δεν άντεξαν και μας άφησαν χρόνους, αναίτια αυτόχειρες, έμαθες κάτι; Υποθέτω ναι και εικάζω ότι είναι οι παράπλευρες απώλειες του οικονομικού πολέμου, μέσα στον οποίο επέλεξες εσύ να διασώσεις την τιμή της πατρίδας, έχοντας ως πρώτο στόχο την αποπληρωμή του χρέους, που εσύ και άλλα αδέρφια μου δημιουργήσατε.

Θεωρώ, αδερφέ, ότι είσαι θεμελιωδώς έξυπνος και διαπιστώνεις κι εσύ ότι αυτό το απύθμενο χρέος, κατά μεγάλο του ποσοστό δημιούργημα των πανωτοκίων και ως πραγματικό χρήμα σε τσέπες γνωστών σου, κατά δήλωσή σου, ατόμων, είναι μαθηματικά αδύνατο να εξυπηρετηθεί με ίδιες δυνάμεις.
Είχες να επιλέξεις ανάμεσα στο να μειωθεί και να γίνει με κάποιον τρόπο εξυπηρετήσιμο με ταυτόχρονη παραχώρηση εθνικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων (ουσιαστικά αγοραπωλησία είναι αυτό) ή να κάτσεις κάτω μαζί με τους τοκογλύφους με χαρτί και μολύβι και να τους πεις "Αυτό αναγνωρίζουμε ως πραγματικό χρέος σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αυτά μας χρωστάτε, τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι", γραμμούλα κι ό,τι βγει από κάτω είτε μας χρωστάνε είτε τους χρωστάμε ή να τους τραβήξεις ένα μεγαλοπρεπέστατο "ΟΧΙ" σα του φασίστα του δικού μας, του έλληνα, και να δώσεις τον "υπέρ πάντων αγώνα" ξένος να μη μας πατήσει.
Επέλεξες το πρώτο και δεν με ρώτησες, ούτε καν μου είχες πει ότι θα το έκανες. Άδικο, ε; Ψιλοαπάτη ίσως;

Εγώ αδερφέ, όπως κι εσύ, οικονομικά δεν ξέρω, γι' αυτό και δεν ανέλαβα να σώσω την πατρίδα μέσω της μακροοικονομίας.
Εγώ αδερφέ, όπως κι εσύ, ξέρω πια ποιός είναι ο πλούτος της πατρίδας μας και πώς αυτός μπορεί να σώσει την πατρίδα μας.
Εγώ αδερφέ, σε αντίθεση με σένα, ξέρω ότι η τιμή της πατρίδας δεν είναι τα πανωτόκια των τοκογλύφων.
Εγώ αδερφέ, σε αντίθεση με σένα, ακόμα και την ελάχιστη υποχρέωση που είχα να υπηρετήσω τη θητεία μου την εκπλήρωσα. Εσύ αν θυμάμαι καλά, όπως και πολλά άλλα αδέρφια μας απλώς την πλήρωσες, υποθέτω με τα λεφτά που έβγαλες στην κλέφτρα και ψεύτρα ξενιτειά
Εγώ αδερφέ, σε αντίθεση με σένα, την Ελλάδα δεν τη θέλω μήτε Δανία, μήτε Ινδία. Ελλάδα των παππούδων μου και των γονιών μου θέλω να την έχω.
Έχεις πλάκα αδερφέ ώρες ώρες, όπως και άλλα αδέρφια μου παλιότερα. Ο ένας ήθελε την Ελλάδα Γερμανία, ο άλλος Αμερική, ο άλλος Ιρλανδία. Όλος ο κόσμος μια Ελλάδα.
Εγώ αδερφέ, σε αντίθεση με σένα, τα χέρια μου και το μυαλό μου τα έχω για να παράγω πλούτο. Για τον πλούτο αυτό πλήρωσα φόρους. Με τον υπόλοιπο αγόρασα ένα σπιτάκι. Τώρα με λες να σου πληρώνω κάθε χρόνο το κάτιτις μου επειδή μου ανήκει ακόμα. Βάλε τώρα ένα από τα σαϊνια που κυκλοφοράνε γύρω σου, κάτι ελεσίδες, κάτι ελεσντίδες, να σε εξηγήσουν το παρακάτω:
Ένα σπίτι αξίας 150.000 μονάδων χρήματος αγοράστηκε πριν από 10 χρόνια.
Για να συγκεντρωθεί αυτό το κεφάλαιο, παρήχθη πλούτος 230.000 μονάδων χρήματος.
Από τον παραπάνω πλούτο, αποδόθηκε φόρος περίπου 30%, έμειναν περίπου 161.000 μονάδες χρήματος.
Από τις 161.000 δόθηκαν 150.000 σ' αυτόν που έφτιαξε το σπίτι κι άλλες 11.000 σαν φόρος μεταβίβασης.
Σήμερα, δέκα (10) χρόνια μετά, το συγκεκριμένο σπίτι, μετά τους επιδέξιους χειρισμούς επιδέξιων σωτήρων, έχει αξία περίπου 100.000 μονάδων χρήματος.
Έρχεσαι εσύ τώρα και λες, για τις 100.000 που έχουν απομείνει στα χέρια του ιδιοκτήτη σαν περιουσία, θα σε δίνει κάθε χρόνο περίπου 1.000 μονάδες χρήματος.
Μέσα στα επόμενα δέκα (10) χρόνια, αν τραβήξεις μια γραμμή, γι' αυτό το σπίτι, από τον αρχικό πλούτο που παρήχθη των 230.000 μονάδων χρήματος:
Η πατρίδα (εσύ δηλαδή κατά την άποψή σου) έχει εισπράξει 91.000 μονάδες χρήματος
Ο ιδιοκτήτης στα χέρια του θα έχει μια περιουσία περίπου 50.000 μονάδων χρήματος.
Magic numbers, ε αδερφέ; Και πού να σου πω ότι αυτό ισχύει για κάθετι που αγοράζεται μέσα στην πατρίδα. Θα πέσεις από τα σύννεφα, υποθέτω, μόλις μάθεις ότι για κάθε λίτρο βενζίνης που καταναλώνω, η πατρίδα (εσύ δηλαδή κατά την άποψή σου) εισπράττει το διπλάσιο της αξίας της βενζίνης σε φόρο.

Λοιπόν, αδερφέ να στο ξεκαθαρίσω. Εγώ δεν συμφωνώ με την επιλογή σου, ξέρω ότι θα με τιμωρήσεις, αλλά απ' όλα όσα παραπάνω σου ανέφερα, είμαι πεπεισμένος ότι έχω δίκιο να διαφωνώ και οπωσδήποτε υποχρέωσή μου προς αυτό που ονομάζω "πατρίδα, γυναίκα, παιδιά και ιερές παραδόσεις" (που έλεγε ο δικός μας ο φασίστας στο διάγγελμά του) να αντισταθώ, αγνοώντας κάθε κλήση σου να σε αποδείξω ότι είμαι πατριώτης, σε κάθε τι δηλαδή που σκοπό έχει να εξυπηρετήσει την επιλογή σου που με επιβάλλεις, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της απόφασής μου. Σε σένα, αδερφέ, αφήνω το εύκολο. Τις κυρώσεις που θα με επιβάλλεις ή το ξύλο που θα με ρίξεις. Κάτι άλλο ούτως ή άλλως δεν είσαι ικανός να κάνεις, αδερφέ.

Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας αδερφέ κι αν έχεις κανέναν γνωστό στο ΤΣΜΕΔΕ, το ασφαλιστικό μου ταμείο ντε, σπρώξε λίγο σε παρακαλώ (μην ξεχνάς, την τελευταία φορά σε ψήφισα γιατί "λεφτά υπάρχουν", άρα μου χρωστάς το ρουσφετάκι μου) για να έχω μιαν απάντηση στην επιστολή που τους έχω στείλει πριν από 2 χρόνια, περίπου, ζητώντας τους να υπογράψουμε ένα μνημόνιο μεταξύ μας, προκειμένου να συνεχίσω να τους τα ακουμπάω, ήτοι, περιληπτικά:

1. Πόσα χρόνια συνολικά θα πληρώνω για να βγω στη σύνταξη
2. Πόσο θα πληρώνω κάθε χρόνο
3. Τι εγγυημένο κεφάλαιο θα έχω στη λήξη του μνημονίου, το οποίο θα πάρω εγώ ή οι κληρονόμοι μου
4. Σε τι ποσοστό του ποσού που θα πληρώνω στο γιατρό, κάθε φορά, θα με καλύπτει
5. Σε τι ποσοστό θα με καλύπτει στα φάρμακα που αγοράζω.
6. Τι εγγυήσεις διαχείρισης του κεφαλαίου μου, που συσσωρεύει, μου δίνει
7. Απολογισμό για τα συσσωρευμένα χρήματά μου μέχρι την ημέρα υπογραφής του μνημονίου.

Και θέλω να είμαι δίκαιος μαζί σου αδερφέ και με όσα άλλα αδέρφια ήταν πριν από σένα πατριώτες σωτήρες κι όλα όσα έρθουν μετά από εσένα να με σώσουν. Δεν θέλω μήτε να σας βρίσω, μήτε να σας προγκήξω, μήτε ζημιά στη ζωή σας και των παιδιών σας να κάνω. Θα ήθελα λοιπόν, όποτε βρεις χρόνο, τώρα ή στο μέλλον, βοηθούμενος κι από ένα επιτελείο σοφών, ημεδαπών ή αλλοδαπών να με δώσεις απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα και δεσμεύομαι ότι αν έχω ευθείες απαντήσεις (γιού νόου; στρέιτ άνσουερς) να πουλήσω ό,τι έχω και δεν έχω, ακόμα και τα παιδιά μου να θυσιάσω σε όποιον βωμό με καλέσει η πατρίδα, προκειμένου να σωθεί:

1. Γιατί ενώ η τιμωρία ενός κακού διαχειριστή πολιτικού του δημόσιου πλούτου είναι να μην ξαναεκλεγεί ή να χάσει την κυβέρνηση, για μένα που αρνούμαι να πληρώσω χρέος που δεν μου αναλογεί είναι να χάσω την περιουσία μου ή/και να μπω φυλακή;
2. Γιατί ποτέ, μα ποτέ, δεν βρέθηκε ένας ένοχος διασπάθισης δημόσιου χρήματος να πάει μέσα και να δώσει πίσω ό,τι έχει απομείνει από τα διασπαθισμένα;
3. Γιατί ενώ ο γερμανός ξέρει ποιά φυσικά πρόσωπα πήραν τα λάδια από τη Siemens εσύ ακόμα δεν ξέρεις αλλά σταμάτησες ακόμα και να το ψάχνεις;
4. Γιατί αφήνεις συγκεκριμένα επώνυμα φυσικά πρόσωπα να έχουν προκλητικά πλούσια ζωή με φορολογική δήλωση μερικών χιλιάδων μονάδων χρήματος, δεκάδες χρόνια τώρα;
5. Γιατί η πολιτική ευθύνη δεν διώκεται με το ποινικό ή αστικό δίκαιο;
6. Γιατί εγώ που αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη της άρνησής μου (πολιτική πράξη η επιβολή χαρατσιού, αυτονόητα πολιτική πράξη και η άρνηση καταβολής του) να πληρώσω ό,τι θεωρώ παράλογο, διώκομαι ποινικά; Γιατί δεν με τιμωρείς στερώντας μου το δικαίωμα να εκλέγομαι, όπως ουσιαστικά γίνεται με την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης;
7. Γιατί υποχρεώνεις την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία να λειτουργεί μέσω συμβολαίων καλυπτόμενα από το αστικό δίκαιο, αλλά ο δημόσιος ασφαλιστικός οργανισμός, μου ζητάει ό,τι του καπνίσει, όποτε του καπνίσει και μου αποδίδει κεφάλαιο και τόκους (εντάξει, αστειεύτηκα για να ελαφρύνει το κλίμα) όποτε θέλει και όσα θέλει;
8. Πόσα σου χρωστάει ένας πατριώτης  για να σωθεί η πατρίδα, πότε τα θέλεις και με τι δόσεις;
9. Ποιά εγγύηση μου δίνεις ότι εδώ σταματάνε τα χρέη μου κι ό,τι χρέος δημιουργηθεί από δω και πέρα θα το πληρώνει αυτός που πήρε την απόφαση να το δημιουργήσει;
10. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της πατρίδας μας, αυτής που λες ότι προσπαθείς να σώσεις και με καλείς να συμμετέχω με κομμάτια της ανεξαρτησίας, εθνικής περηφάνειας, ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τέλος ζεστό χρήμα, όλοι μας έχουμε ίσα δικαιώματα στην εργασία. Αδερφέ, τον ομόσταυλό σου, που έχει κάνει έστω και έναν διορισμό, άρα ο διορισθείς είναι πιο ίσος από μένα απέναντι στην εργασία, έχει διωχθεί για καταπάτηση του Συντάγματος της πατρίδας μας; Ένας αδερφέ, ένας...

Κλείνοντας, αδερφέ, θα ήθελα να σε δηλώσω ότι περιθωριοποιούμαι (σύμφωνα με την άποψή σου), αποχωρώ από τον προοδευτικό μας χώρο, αρνούμαι να σε ακολουθήσω στις επιλογές σου, θα συνεχίσω να ασκώ τα δημοκρατικά μου δικαιώματα και όσα απορρέουν από το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος της πατρίδας μου:
"Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία."
και λυπάμαι, αλλά δεν θα περιμένω από σένα ή οποιονδήποτε ομόσταυλό σου, να μου πεις πότε και από ποιόν επιχειρείται να καταλυθεί με τη βία. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, δεν παίζει μ' αυτά τα πράγματα.

Σε χαιρετώ αδερφέ και συγνώμη για το χρόνο σου που σπατάλησα, αλλά εκτός από τη φλασιά μου, άρχισε και βρωμάει πολύ άσχημα το πράμα κάτι σαν σκουπιδομπάρουτο (όπως κι αν το ερμηνεύσεις αυτό, μέσα θα πέσεις).
Δεν υπάρχουν σχόλια: